Tennisclub Evergem

vtv


Welkom bij TC Evergem

Jeugdvriendelijke sportclub onderscheiding
Untitled Document

Wie lid wenst te worden of zijn lidmaatschap wil vernieuwen , vragen wij:

1) zijn lidgeld te betalen vóór aanvang tennisseizoen (1 april)
De lidkaart zal begin april ter beschikking zijn in het clubhuis.

2) Ons te verwittigen ingeval er een wijziging is van adres of telefoonnummer.

3) Als nieuw lid alle gegevens door te geven: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum,
adres, telefoon en/of gsm en email. Mail deze gegevens naar : luc.bral1@pandora.be

Tem 8 jaar 25€  (betaling voor 15/04: 22€ )
9 jaar tem 12 jaar 45€  (betaling voor 15/04:  42€ )
13 jaar tem 18 jaar 65€  (betaling voor 15/04:  62€ )
Studenten 85€  (betaling voor 15/04 : 80€ )
19 jaar en volwassenen 130€ (betaling voor 15/04: 125€ )
Gezinsabonnement 295€ (betaling voor 15/04: 290€ )
(wonend op hetzelfde adres !)

Nota: leden die met een lidkaart van een andere club spelen
en toch in Evergem wensen te spelen, en/of les te volgen,
dienen het hierboven vermelde lidgeld te betalen verminderd met 25%.

Betalingen kunnen gebeuren als volgt:

*Op bankrekening: ING BE35 3900 5412 4237 TC Evergem, Weidestraat 33, 9940 Evergem
Luc Bral, Weidestraat 33, 9940 Evergem